ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 663/27.09.2016_Υπηρεσίες Διοργάνωσης Συνεδρίου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 04/10/2016 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε ξενοδοχείο για τη διεξαγωγή Πανελληνίου συνεδρίου που θα διεξαχθεί στην Πάτρα, 25-27 Νοεμβρίου 2016, με θέμα «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning - Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα».

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης ανέρχεται σε  6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: kapralou@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P663_270916_Ypiresies_Organosis_Synedriou_eTwinning16.pdf