ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 687_30.09.16_Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο κτίριο ‘Δ.Μαρίτσας’, οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας, προτίθεται να αναθέσει απευθείας την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση της υποδομής ύδρευσης του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’.

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ο ενδεικτικόςπροϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται σε 4.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε. έως 12/10/2016.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Διονύσης Καραϊσκάκης, τηλ: 2610-960.379.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P687_300916_Promitheia_Ydravlikwn_Eksartimatwn.pdf