Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες για συμμετοχή σε συνέδριο- σεμινάριο και συνάντηση της δράσης eTwinning

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2017-2018», προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έως 10/11/2017 ημέρα Παρασκευή, σε πρακτορείο ταξιδίων την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για: α)μετακίνηση 70 συμμετεχόντων  στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Σεμιναρίου που θα διεξαχθεί από την 23η έως την 25η Νοεμβρίου 2017 στην Πάτρα, για εκπαιδευτικούς της δράσης eTwinning και του Εθνικού Συνεδρίου που θα διεξαχθεί από την 24η έως την 26η Νοεμβρίου 2017 στην Πάτρα και β)μετακίνηση και διαμονή 2 μελών ΕΥΥ στο eTwinning NSS/PSA meeting  στις 14 - 15 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2017-18».

Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο κείμενο.  Το εκτιμώμενο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου «eTwinning 2017-18».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν εγγράφως στα Γραφεία ΙΤΥΕ (Ν. Καζαντζάκη, Ρίο – Πανεπιστημιούπολη Πατρών, ΤΚ 26 504), είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Kapralou@cti.gr τις προσφορές τους, έως την Παρασκευή 10.11.2017  και ώρα 12:00. 

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Καπράλου Χρύσα,  τηλ : 2610-960.340, e-mail: Kapralou@cti.gr.

 


Σχετικά συννημένα:


P935_07112017_Taksidiwtikes_Patra-Bruxelles.pdf