Π597/30.07.2021_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Ρόλλους και σε Φύλλα για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €6.103.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €1.464.720,00 ήτοι συνολική δαπάνη €7.567.720,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: sofos@cti.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ : 

Παροχή διευκρινίσεων επί της με αρ. Π597/30.07.2021 Διακήρυξης

Σχετικά συννημένα:

20210730_P597_DIAGONISMOS_PROMITHIAS_CHARTOU.pdf 20210730_P597_EVROPAIKO_ENIAIO_EGGRAFO_EEES.pdf

20210730_P597_EVROPAIKO_ENIAIO_EGGRAFO_EEES.zip

P597_DIEFKRINISIS_EPI_TIS_DIAKIRYXIS.pdf

 


Λήψη Αρχείων