ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Άνω των ορίων Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων του Πανελλήνιο Σχολικού Δικτύου"

της Πράξης "Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)" (MIS/ΟΠΣ 5201458)

Υποέργο 11 "Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου/ Εξοπλισμός κέντρου δεδομένων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)"

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και το τεύχος όπως διαμορφώθηκε λαμβάνοντάς υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις που κατατέθηκαν, αναρτήθηκαν και στην πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr και ειδικά στη σελίδα  https://www.sch.gr/procurements.

 


Σχετικά συννημένα:


apotelesmata.zip