ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Εξειδικευμένων Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών με Χρήση Συστημάτων ERP και Μητρώου Δεσμεύσεων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες παροχής εξειδικευμένων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με χρήση συστημάτων ERP και Μητρώου Δεσμεύσεων, προτίθεται έως την 22/01/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης και για χρονικό διάστημα από   την υπογραφή σύμβασης έως 31/12/2016, τις αναφερόμενες στην επισυναπτόμενη απόφαση υπηρεσίες.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών είναι 9.000 € (εννέα χιλιάδες Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κα Δήμητρα Κουτσουρούμπα, τηλ. 2610 960397

Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P32_190116_Paroxi_Logistikon_Ypiresiwn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως την 18/01/2016 να προμηθευτεί Υλικά Καθαριότητας & Υγιεινής.

 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 4.500,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Λένα Γουρδούπη, Προϊσταμένη Γραμματείας, τηλ/νο επικοινωνίας: 2610.960.432, e.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         


Σχετικά συννημένα:


P4_070116_ProthesiAnathesis_Ylika_Kathariotitas_Maritsas.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Διάθεσης, Φόρτωσης και Μεταφοράς Κάδου Σκουπιδιών από τις Αποθήκες του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 13/01/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την διάθεση, φόρτωση και μεταφορά κάδου σκουπιδιών, από τις αποθήκες βιβλίων στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Η τιμολόγηση από τον ανάδοχο θα γίνεται σε μηνιαία βάση, βάσει των αποκομιδών που θα έχουν πραγματοποιηθεί. Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ε. Φωκάς τηλ: 210-55.97.637, e-mail: fokas@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P10_080116_Ypiresies_Metaforas_Kadwn_Apothiki.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Συντήρησης Κήπου του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας του ΙΤΥΕ 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 28/12/2015 να αναθέσει, τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, για το διάστημα 01/01/2016-31/12/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα που ακολουθεί.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 4.200€ πλέον ΦΠΑ 23%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ, κ. Μητρούλιας Δημήτρης (2610960344),  Γαλιατσάτος Παναγιώτης (2610960444).


Σχετικά συννημένα:


P1437_151215_ProthesiAnathesis_Sintirisi_Kipou_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Καθημερινού Καθαρισμού Γραφείων Αθήνας 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας του Παραρτήματός του στην Αθήνα – οδός Μητροπόλεως 26-28, προτίθεται έως την 24/12/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του, διάρκειας ενός έτους και συνολικής έκτασης περίπου 1400 τ.μ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελευθερία Σταυροπούλου, τηλ. 2103350730


Σχετικά συννημένα:


P1460_211215_ProthesiAnathesis_Ypiresies_Kathariotitas_Ktiriou_Athinas_2016.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΚΕΤΏΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  «Διόφαντος» (Ν.Π.Ι.Δ.  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες κατασκευής ψηφιακών μακετών σχολικών βιβλίων, προτίθεται έως την Πέμπτη 24/12/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης και για χρονικό διάστημα από 15/1/2016 έως 15/11/2016, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Σάρωση (σκανάρισμα) του πρωτοτύπου του βιβλίου.
  • Επεξεργασία – διόρθωση του σαρωμένου κειμένου για τη δημιουργία αρχείου σε μορφή .doc.
  • Επεξεργασία φωτογραφιών με το εργαλείο  Photoshop DS6 ή προηγούμενη έκδοση σε format tiff ή psd σε μοντέλο CMYK με ανάλυση τουλάχιστον 300dpi.
  • Kατασκευή γραφημάτων, σκίτσων κλπ. με το εργαλείο Illustrator CS6 ή προηγούμενη έκδοση σε format eps ή ΑΙ.
  • Κατασκευή μαθηματικών τύπων με το εργαλείο MathType σε format eps. 
  • Post processing και υλοποίηση διορθώσεων. 

Ο προϋπολογισμός του έργου παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών είναι 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλ. 2610 960300.


Σχετικά συννημένα:


P1456_PROTHESI_ANATHESIS_PAROXI_YPIRESION_KATASKEVIS_PSIFIAKON_MAKETON_VIVLION.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης για τις Ανάγκες της Διεύθυνσης Εκδόσεων 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται έως τις 24/12/2015, να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων (Διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών για την Προμήθεια Χάρτου, την Εκτύπωση / Βιβλιοδεσία των σχολικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διαλογής και ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης κτλ.), από το στάδιο της σύνταξης προκηρύξεων μέχρι την ανάθεση των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.

 

Με βάση τα παραπάνω ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16.800,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χ. Μανωλόπουλος, τηλ: 2610 960300.


Σχετικά συννημένα:


P1457_211215_ProthesiAnathesis_Nomikes_Ypiresies_2016_Ekdoseis.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Κτιρίου του ΙΤΥΕ για το Έτος 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών -Ρίο, προτίθεται έως την 22/12/2015 να αναθέσει (με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή) τις ακόλουθες υπηρεσίες φύλαξης του κτηρίου, για χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

 

Προϋπολογισμός έργου:  έως 11.400,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 

Επικοινωνία : Υπηρεσία Κτηρίου "Δ. Μαρίτσας", τηλ. : 2610960344, 2610960379


Σχετικά συννημένα:


P1436_151215-ProthesiAnathesis_Fylaxi_Maritsas_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Εσωτερικού για τις Ανάγκες των Διευθύνσεων του ΙΤΥΕ για το Έτος 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 22/12/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού για το διάστημα 01/01/2016 – 31/12/2016 σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα.

 

Συνολικός προϋπολογισμός:  8.500 € (πλέον ΦΠΑ 23%).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432,  fax: 2610-960392, κα Λ. Γουρδούπη, E.Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Σχετικά συννημένα:


P1436_151215_ProthesiAnathesis_Taxymetafores_Esoterikou_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Εξωτερικού για τις Ανάγκες των Διευθύνσεων του ΙΤΥΕ για το Έτος 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 21.10.2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εξωτερικού για το διάστημα 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 4.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%).

 

Για το έργο αυτό δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432,  fax: 2610-960392, κα Λ. Γουρδούπη, E.Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Σχετικά συννημένα:


P1428_111215_ProthesiAnathesis_Taxymetafores_Eksoterikou_2016.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Υπηρεσίες Καθημερινού Καθαρισμού των Γραφείων του Κτιρίου στην Πάτρα για το 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού για το χρονικό διάστημα 01/01/2016 – 31/12/2016  για τις ανάγκες του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» του ΙΤΥΕ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 23.400 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο και να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 28/12/2015 και ώρα 14:00, στην Κεντρική Γραμματεία του ΙΤΥΕ, τηλ. 2610 960300, υπόψη κας Λένας Γουρδούπη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432, fax: 2610-960392, Λένα Γουρδούπη.


Σχετικά συννημένα:


P1438_151215_ProxeirosDiagonismos_Kathariotita_Maritsas_2016_v2.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Λειτουργίας ERP-WMS Αποθηκών Βιβλίων & Εκτυπωτικού Χαρτιού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας  των συστημάτων   ERP και WMS που υποστηρίζουν τις εργασίες τύπου Logistics στις κεντρικές του αποθήκες βιβλίων και εκτυπωτικού χαρτιού στον Ασπρόπυργο Αττικής, προτίθεται έως την 15/12/2015, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης και για χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016, τις αναφερόμενες στην επισυναπτόμενη Απόφαση υπηρεσίες.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών είναι 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλ. 2610 960237


Σχετικά συννημένα:


P1423_101215_ProthesiAnathesis_Ypiresies_Diaxeirisis_ERP_WMS.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Μετάφρασης & Επιμέλειας Κειμένων για τις Ανάγκες του Έργου S.A.M.E. WORLD

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» (DCI-NSA-ED 2014/338-120) της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 15/12/2015 να αναθέσει το αναφερόμενο στην επισυναπτόμενη Απόφαση μεταφραστικό έργο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 1.750,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.  210 3350744, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P1421_101215_ProthesiAnathesis_Ypiresies_Metafrasis_SAME.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Εξειδικευμένου Λογισμικού για Ελέγχους Ασφαλείας Δικτυακών & Υπολογιστικών Συστημάτων & Εφαρμογών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια ειδικού λογισμικού για την αξιοποίησή του σε ελέγχους ασφάλειας. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 με ηλεκτρονικό τρόπο στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή με αποστολή fax στο 2610-960490 υπόψη κ. Ι. Παπαπαναγιώτου ή με ταχυδρομική εταιρία στη διεύθυνση: ΙΤΥΕ-Διόφαντος Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, ΤΚ 26504.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Παπαναγιώτου Ιάσονας, τηλέφωνο 2610-960230,  fax: 2610-960389, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P1358_241115_ProthesiAnathesis_Promitheia_Core_Impact.pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π1335/11.11.2015_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης : Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2016-17 με χαρτί γραφής και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και το οποίο θα ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 59 βιβλία τα οποία θα εκτυπωθούν σε 6.553.000 αντίτυπα συνολικά. Το  συνολικό έργο υποδιαιρείται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μέρος ή για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. 

Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σε κυλινδρικά πιεστήρια με χαρτί γραφής σε ρολά.

Προϋπολογισμός δαπάνης: €3.289.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €197.340,00, ήτοι συνολική δαπάνη €3.486.340,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016  Ώρα: 15:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 15/01/2016 και ώρα  15:00

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Παροχή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών για τις Αποθήκες του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο 2015-16

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της ανάγκης διασφάλισής του από κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων και του εκεί ευρισκόμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών κατά κινδύνου πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, τρομοκρατικής ενέργειας, πολιτικών ταραχών και κακόβουλων ενεργειών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την περίοδο ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 3ος όροφος μέχρι την 30/11/2015 και ώρα 12:00.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Αρβανίτη, τηλ.: 210 3350600 (εσ. 753), φαξ: 210 3222135 ή email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Σχετικά συννημένα:


P1340_131115_ProxeirosDiagonismos_Asfalistikes_Ypiresies_Apothiki_2015-16_unsigned.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Τυπογραφικών Υπηρεσιών για τις Ανάγκες του Έργου eTwinning

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2015», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 10/11/2015 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών για την δημιουργία, σελιδοποίηση και εκτύπωση εντύπου που αφορά παρουσίαση βραβευμένων συνεργασιών του eTwinning Εθνικού Διαγωνισμού 2014-15, ως έργα καλής πρακτικής.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 4.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Καπράλου Χρύσα

τηλ : 2610-960.340

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P1294_051115_ProthesiAnathesis_Typografikes_Ypiresies_Etwinning.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Τυπογραφικών Υπηρεσιών και Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων για τις Ανάγκες του Έργου eTwinning

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2015», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 10/11/2015 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών και προμήθειας αναμνηστικών δώρων για τις ανάγκες συνεδρίων και βραβεύσεων μαθητών της δράσης.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 9.100 ευρώ επί πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 11.193 ευρώ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Καπράλου Χρύσα

τηλ : 2610-960.340

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P1295_051115_ProthesiAnathesis_Typografikes_Ypiresies_eTwinning.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού Συντήρησης ΠΣΔ στο Πλαίσιο του ΥΠ9

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2015», Υποέργο 9 «Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2015 – 31/12/2015» που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους, προκηρύσσει Πρόχειρο (Συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό, για να προμηθευτεί εξοπλισμό λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 55.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.715,45€, - ΦΠΑ: 10.284,55€ )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) μέχρι την Πέμπτη  12/11/2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sch.gr/3312-2015-10-27-13-32-31