ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υπηρεσιών Εκτύπωσης και Μεταφοράς Βεβαιώσεων Πιστοποίησης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, προτίθεται έως 27/10/2015 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την εκτύπωση 19.150 Βεβαιώσεων Πιστοποίησης των δικαιούχων Α’ και Β’ Επιπέδου, συσκευασία αυτών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μεταφορά τους στο ΙΕΠ.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 2.000,00 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (632,50 €).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λαμπρινός Ιωάννης

Τηλ. επικοινωνίας: 210-3350716


Σχετικά συννημένα:


P1219_191015_ProthesiAnathesis_Ektiposi_Vevaiwseis_Pistopoihsis.pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Π1231/21.10.2015_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης (κυρίως χάρτου και διδακτικών βιβλίων), διαλογής και ανασυσκευασίας παλετών και χαρτοκιβωτίων διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους  2016-17, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  €770.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23,00% (ΦΠΑ: €177.100,00, προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €947.100,00) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015  Ώρα: 15:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη,  22/12/2015 και ώρα  15:00

 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Π1224/20.10.2015_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17»  

Αντικείμενο του Διαγωνισμού και της προς ανάθεση σύμβασης είναι η προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε φύλλα και σε ρόλλους και χάρτου velvet εξωφύλλων για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2016-17.

Προϋπολογισμός δαπάνης :€4.735.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% €1.089.050,00  ήτοι συνολική δαπάνη €5.824.050,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015  Ώρα: 15:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Δευτέρα,  21/12/2015 και ώρα 15:00

 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος : Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2016-17 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παραγωγή αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία των βιβλίων με χαρτί γραφής και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

 Προϋπολογισμός : €3.289.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €197.340,00, ήτοι συνολική δαπάνη €3.486.340,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Παρασκευή 30/10/2015.

 ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Έργου eTwinning2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2015» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, προκηρύσσει Πρόχειρο (Συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό για τις ανάγκες του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2015»

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 8.130,08, - ΦΠΑ: 1.869,92€ )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) μέχρι την Τετάρτη  04/11/2015 και ώρα 12:00 μ.μ.


Σχετικά συννημένα:


P1213_161015_ProxeirosDiagonismos_Promitheia_Exoplismou_Etwinning2015.pdfP1213_161015_ProxeirosDiagonismos_Promitheia_Exoplismou_Etwinning2015_doc.docx

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Αριθμός Διακήρυξης Π 1210/14.10.2015

Προϋπολογισμός δαπάνης          €650.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €149.500,00  ήτοι συνολική δαπάνη €799.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €700.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

-              Ποσό €560.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για τη διανομή των βιβλίων ο οποίος αναλύεται ανά Τμήμα αντικειμένου του διαγωνισμού ως εξής:

Τμήμα Α:  €110.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολική δαπάνη €135.300,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τμήμα Β:  €60.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολική δαπάνη €73.800,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τμήμα Γ:  €150.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολική δαπάνη €184.500 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τμήμα Δ:  €130.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολική δαπάνη €159.900,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τμήμα Ε:  €110.000,00  πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολική δαπάνη €135.300,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορά για οποιοδήποτε Τμήμα  που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό που αντιστοιχεί στο Τμήμα θα απορρίπτεται.  

-              Ποσό €90.000,00 πλέον ΦΠΑ για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων (πχ. συμπληρωματικές διανομές  βιβλίων λόγω αύξησης του μαθητικού δυναμικού, διανομές νέων βιβλίων που παράχθηκαν εκ των υστέρων, κλπ.). Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου με αντίστοιχη επέκταση του συμβατικού αντικειμένου. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015  Ώρα: 15:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι την 17/12/2015 και ώρα  15:00

 Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών : Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλ.: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υπηρεσιών για την Προβολή των Αποτελεσμάτων του Έργου PATRIOT

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «PATRIOT», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, προτίθεται έως την 16/09/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, τις αναφερόμενες στην επισυναπτόμενη απόφαση εργασίες.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης, τηλ: 2610 - 960483, 6977-468431.


Σχετικά συννημένα:


P1195_091015_ProthesiAnathesis_Ypiresies_Provolis_Apotelesmaton_PATRIOT.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις Ανάγκες Εξεταστικών Κέντρων ΚΠΓ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο έργου που περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω.

 

Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού για δύο (2) κέντρα εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών». Το έργο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ βάσει της 13391/21-09-2010 Απόφασης ένταξής του στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός αφορά στα ακόλουθα τμήματα για κάθε κέντρο:

  • Υπολογιστικός εξοπλισμός (εξυπηρετητής και μονάδες προσωπικών τερματικών με όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά υλικά, υλικό και λογισμικό για υποστήριξη Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες –ΑμΕΕΑ- και συγκεκριμένα για άτομα με προβλήματα όρασης)
  • Δικτυακός εξοπλισμός
  • Λογισμικό συστήματος
  • Έπιπλα γραφείων (τύπου call center)
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης.

 

Προϋπολογισμός Προμήθειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.800,00 € (πενήντα εννέα χιλιάδες, οκτακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρίων, Ρίο, μέχρι τις 23/10/2015 και ώρα 12:00.

 

Άλλες Πληροφορίες

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Ι.Τ.Υ.Ε., τηλ. +30 2610 960406 (κα. Βέρα Γιαννούλη) - Fax: +30 2610 960396 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Σχετικά συννημένα:


P1186_061015_ProxeirosDiagonismos_Exoplismos_2_Exetastika_Kentra_KPG.docx

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Λογισμικού & Ανανέωση Αδειών Χρήσης για τις Ανάγκες Λειτουργίας των Κεντρικών Συστημάτων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  για τις ανάγκες λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων  του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 12-10-2015, να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών για την  Διαχείριση Ιδεατών Μηχανών.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  έως 19.700,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (8.200€ για την προμήθεια λογισμικού και 11.500€ για την ανανέωση αδειών),

 

Επικοινωνία : Υπηρεσία Κτηρίου "Δ. Μαρίτσας", τηλ. : 2610960219, 2610960379


Σχετικά συννημένα:


P1190_061015_ProthesiAnathesis_Adeies_Xrisis_Logismikou.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπώσεων (μελάνια-toners) για το Σύνολο των Αναγκών του ΙΤΥΕ για το 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την ανανέωση των αναλωσίμων εκτύπωσης όλων των Δ/σεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 13-10-2015, να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια αναλωσίμων toner /μελανιών κατασκευασμένων από τον κατασκευαστή της συσκευής εκτύπωσης (η εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή της συσκευής)  δηλαδή γνήσιο προϊόν όπως αναλυτικά καταγράφεται στο Παράρτημα Ι της επισυναπτόμενης Απόφασης.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  έως 19.800,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επικοινωνία: Κος Α. Παντός, τηλ. : 2610960219


Σχετικά συννημένα:


P1191_061015_ProthesiAnathesis_Promitheia_Toner_2015.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ανταλλακτικών - Μικροεξοπλισμού για τις Ανάγκες του ΙΤΥΕ 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  για τις ανάγκες συντήρησης των υπολογιστικών συστημάτων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 12-10-2015, να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια μικροεξοπλισμού/ ανταλλακτικών όπως καταγράφεται στο Παράρτημα της επισυναπτόμενης απόφασης.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  έως 19.700,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επικοινωνία : Υπηρεσία Κτηρίου "Δ. Μαρίτσας", τηλ. : 2610960444, 2610960379


Σχετικά συννημένα:


P1189_061015_ProthesiAnathesis_Promitheia_Antallaktikwn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κτηρίου Δ. Μαρίτσας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  για τις ανάγκες συντήρησης της  ηλεκτρολογικής και καλωδιακής υποδομής του κτιρίου του ‘Δ. ΜΑΡΙΤΣΑΣ’, προτίθεται, έως την 06-10-2015, να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια ηλεκτρολογικού /καλωδιακού εξοπλισμού όπως καταγράφεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  έως 7.500,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επικοινωνία : Υπηρεσία Κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’, τηλ. : 2610960444, 2610960379

Σχετικά συννημένα:


P1175_290915_ProthesiAnathesis_Promitheia_Hlektrologikou_Ylikou.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια για την Παραγωγή Υλικού για την Παρουσίαση του Έργου ΟRCHESTRA

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ORCHESTRA - Optical peRformanCe monitoring enabling dynamic networks using a Holistic cross-layEr, Self-configurable Truly flexible approach», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος H2020, προτίθεται έως τις 30/09/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε εξειδικευμένη εταιρεία παραγωγής ηχητικού και τηλεοπτικού υλικού, υπηρεσίες δημιουργίας βίντεο που να παρουσιάζει το έργο και τις καινοτομίες του με στόχο την ερευνητική κοινότητα όσο και ευρύτερα ακροατήρια.

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 6.500 (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κόκκινος Παναγιώτης, τηλ. 2610-997542


Σχετικά συννημένα:


P1152_230915_ProthesiAnathesis_Paragogi_Tileoptikou_Ylikou_ORCHESTRA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Μετάφρασης & Επιμέλειας Κειμένων για τις Ανάγκες του Έργου S.A.M.E. WORLD

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 27/09/2015 να συνάψει σύμβαση για την ανάθεση του αναφερόμενου στην επισυναπτόμενη απόφαση μεταφραστικού έργου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.: 210-3350744, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P1150_220915_ProthesiAnathesis_Ypiresies_Metafrasis_SAME.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Κτιρίου του ΙΤΥΕ για το Χρ. Διάστημα 01/10/2015 - 31/12/2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών -Ρίο, προτίθεται έως την 21/9/2015 να αναθέσει (με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά) τις ακόλουθες υπηρεσίες φύλαξης του κτηρίου, για χρονικό διάστημα από 01/10/2015 έως 31/12/2015.

 

Προϋπολογισμός έργου: έως 2.850,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επικοινωνία: Υπηρεσία Κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’, τηλ. : 2610960344, 2610960379


Σχετικά συννημένα:


P1119_150915_ProthesiAnathesis_Filaxi_Ktiriou_Maritsas_10-12_2015.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Μεταφορά Δεμάτων με Αφίσες για τις Ανάγκες του Έργου Ψηφιακό Σχολείο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 22/09/2015 να αναθέσει σε εξειδικευμένη μεταφορική εταιρία, υπηρεσίες παραλαβής αφισών από το Εθνικό Τυπογραφείο, μεταφοράς τους σε χώρο της εταιρείας, κατάλληλης ανασυσκευασίας τους και αποστολής και παράδοσής τους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πανελλαδικά, καθώς και στα γραφεία του ΙΤΥΕ στην Αθήνα

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 3.000,00 (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Πατρίκιος, τηλ. 210-3350833


Σχετικά συννημένα:


P1122_160915_ProthesiAnathesis_Metafora_Afison.pdf

Απαντήσεις επί υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών για την Διακήρυξη Π890/24.07.2015_II

Απαντήσεις επί υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων για την Διακήρυξη με τίτλο: «Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2016-17 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Αρ. Διακήρυξης: Π890/24.07.2015) II


Σχετικά συννημένα:


1_4_Apantisis_epi_diefkrinistikon_erotimaton_gia_to_Diagonismo_P890_24_07_2015_XK.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Έργου VIMSEN

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «VIMSEN Virtual Microgrids for Smart Energy Networks», GA 619547 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος FP7,  προτίθεται έως τις 16/09/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια του αναφερόμενου στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εξοπλισμού.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μέρος του ΦΠΑ απαλλάσσεται λόγω συγχρηματοδότησης του έργου VIMSEN από την ΕΕ.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, τηλ. 2610-997542


Σχετικά συννημένα:


P1100_090915_ProthesiAnathesis_Promitheia_Exoplismou_VIMSEN.pdf

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών για την Διακήρυξη Π890/24.07.2015

 

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων για την Διακήρυξη με τίτλο: «Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2016-17 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Αρ. Διακήρυξης: Π890/24.07.2015)


Σχετικά συννημένα:


1_2_Apantisis_se_diefkrinistika_erotimata_gia_to_Diagonismo_P890_24_07_2015_XK.pdf