ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), για τις ανάγκες λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων του προτίθεται έως την 29/06/2011 να αναθέσει, δια απ’ ευθείας αναθέσεως, την ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης του προϊόντος SYMANTEC BackupExec που διαθέτει.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ_Π469_27_06_2011.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ 445/14-06-2011

Το Iνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διοφαντος» (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα - προτίθεται έως την 18/06/2011 να αναθέσει την προμήθεια μόνιμων (perpetual) αδειών χρήσης υποσυστημάτων του λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας SPSS.

Σχετικά συννημένα:

RPF LICENSES.tif

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ [Π.440 / 14.6.2011]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ [ΙΤΥΕ, ΝΠΙΔ μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα] προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010.

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_Ορκωτός.doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π433/03.06.2011

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες των Γραφείων Αθήνας στην Δαβάκη 10-Αμπελόκηποι, προτίθεται έως την 06.06.2011 να προμηθευτεί,  δι’ απευθείας αναθέσεως,  εξοπλισμό γραφείου.

Σχετικά συννημένα:

P433_03.06.11.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ (Δ382/16-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ), προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για ακουστικές συστοιχίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου \"Acoustic Urban Threat Detector for Improved Surveillance Capabilities - AUDIS\" 

Σχετικά συννημένα:

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_AUDIS.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ365/ 06-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Τομέα eGov του ΕΑ ΙΤΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη Περιεχομένου των Ψηφιακών Μαθημάτων και Λειτουργία της Υπηρεσίας» της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  ΕΣΠΑ 2007 – 2013 - κωδικός πράξης 296437)

Σχετικά συννημένα:

Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΨΕΒ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ 354/26-04-2011

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα  –Υποέργο «ΔΙΑΣ» προτίθεται έως την 17/5/2011 να αναθέσει, δια απ\' ευθείας αναθέσεως, την προμήθεια 2 εξυπηρετητών και 1 προσωπικού υπολογιστή.

 

Σχετικά συννημένα:

RFP_1 PC_2 SERVERS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (358/ 2-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου AUDIS, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA, European Defense Agency), προτίθεται έως τις 9/05/2011  να προμηθευτεί δι’ απευθείας αναθέσεως τον σχεδιασμό και κατασκευή αρθρωτής δομής κεραίας, η οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για να στεγάσει 165 μικρόφωνα, και η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως ακουστική συστοιχία.

Σχετικά συννημένα:

RFP_AUDIS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Δ372/ 12-05-2011)

Πρόθεση ανάθεσης εργασιών αντικατάστασης υαλοπινάκων του κτιρίου Δ. Μαρίτσας

Σχετικά συννημένα:

ANAKOINWSH PROTHESHS ANATHESHS ERGOY.pdf

Προμήθεια Υπηρεσιών ενοικίασης πλατφόρμας λογισμικού - ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Προμήθεια υπηρεσιών ενοικίασης πλατφόρμας λογισμικού για σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση για τις ανάγκες του έργου \"Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη\"

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ_ΤΕΚ.doc

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝAΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ HYPERGEN ΚΑΙ CRYPTOGENπροτίθεται έως την 16/5/2011 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια 3 προσωπικών υπολογιστών.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας υπηρεσιών αναβάθμισης του υπάρχοντος κυκλώματος οπτικών ινών.

Σχετικά συννημένα:

D270_PROTHESI ANATHESIS PROMITHEIAS.doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας τριών (3) πινάκων-συστημάτων διαδραστικής προβολής

Σχετικά συννημένα:

Δ266 - ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημοσιεύσεις

Σχετικά συννημένα:

PROSKLHSH YPOVOLHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA DHMOSIEYSEIS_D264.doc

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συστημάτων (Internet tablet pcs)

Σχετικά συννημένα:

PROTHESH_ANATHESI_PROMITHEIAS.doc

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού

Σχετικά συννημένα:

ANATHESI_PROMITHEIAS_ASPIS_D.197.doc