ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκδόσεων, προτίθεται έως την 07.05.2012 να προμηθευθεί δι’ απευθείας αναθέσεως υπηρεσίες μελετών ως εξής:


α) Μελέτη κατάρτισης βέλτιστου προγράμματος διανομής βιβλίων στις σχολικές μονάδες της χώρας


β) Καταγραφή των χαρακτηριστικών των τοπικών (ανά νομό) διανομών βιβλίων στις σχολικές μονάδες


Σχετικά συννημένα:


Π432.pdf