ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


6749_signed.pdfANAKOISI_2.docx

Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


YpourgeioYgeias.docxYpourgeioYgeias1.pdfYpourgeioYgeias2.docxYpourgeioYgeias3.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


ANAKOINO.docxANAKOINOI_1.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


ANAKOINOSI.pdf

Προκήρυξη θέσης στον ECHA

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


EU_LISA.docxDIAVIVASTIKO_1.pdf