Δελτίο Τύπου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανρθώπου [ΕΕΔΑ]

Περισσότερες πληροφορίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


302.pdf

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


173.pdf