Π253 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  15/03/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων υλικών συσκευασίας για τις ανάγκες συσκευασίας σχολικών βιβλίων στη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο. 

Σχετικά συννημένα:

P253_13 03 2013_PROTHESI ANATHESIS ANALOSIMA SISKEUASIAS_ADA.pdf