Π357_8 4 2013_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εργαλείων, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων και Υποδομών Υλοποίησης της Πράξης», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών ενοικίασης πλατφόρμας λογισμικού για σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» όπως υλοποιείται με τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πράξεις :


•        «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. ΟΠΣ 217081)


•        «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (κωδ. ΟΠΣ 217082)


•        «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (κωδ. ΟΠΣ 217083).

Σχετικά συννημένα:

Προσκληση_Υποβολης_Προσφορων_Προχειρος_Υπηρεσιες Συγχρονης_2013_αναρτητεο στο site.doc