ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π386/23.04.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες συσκευασίας των σχολικών βιβλίων, προτίθεται μέχρι τις 26.04.2013 να προμηθευτεί, κατόπιν διαπραγμάτευσης,  τέσσερις (4) υποδοχείς βιβλίων, με σκοπό τη διακριτοποίηση των δεμάτων και την αναγνώρισή τους από σταθερό αναγνώστη γραμμωτού κώδικα (bar code scanner). 


Σχετικά συννημένα:


Π386_PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHIAS_IPODOXEON_VIVLION.pdf