ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π582_16.05.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται, έως την 20/5/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για αντιδικίες που αφορούν την υπόθεση του Κτιρίου του ΙΤΥΕ στην Πάτρα και συγκεκριμένα αφορούν δύο αγωγές που έχουν κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών. 

Σχετικά συννημένα:

PROTHESI_ANATHESIS_P582_16.05.13.pdf