ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Π951/27.8.2013

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ταξινόμηση κατά CPV:
32420000 Εξοπλισμός δικτύου
48210000 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης
Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 349.999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μμ στην έδρα του ΙΤΥΕ (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26 504, Ρίο).

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΗΡΙΖΩ’’  -κωδ. ΟΠΣ 355294-  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Περίληψη Διακήρυξης:
Perilipsi_RFP_Diktyo_YPAITH_P951-2013.doc

 

Ανακοίνωση 2013-10-15:

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π951, 27.08.2013 που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

Koinopoiisi_Apantiseis_Diefkrinistikon_RFP_951_Diktyo_YPAITH.doc

 

Για να παραλάβετε το Τεύχος της Διακήρυξης επιλέξτε παρακάτω:

 


Λήψη Αρχείων