ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καλεί εταιρείες που παρέχουν Επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 22 Οκτωβρίου 2013 , προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σχετικά συννημένα:

P1166_2013.pdf