ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 12 Επέκταση πιλοτικού έργου εφαρμογής της πράσινης αντίληψης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί τον εξοπλισμό της απαραίτητης υποδομής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 12 «Επέκταση πιλοτικού έργου εφαρμογής της ‘πράσινης’ αντίληψης για μείωση ενεργειακού φορτίου σε επιλεγμένους φορείς του ΥΠΑΙΘ».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κοσκέρης Ανδρέας, email: koskeris@westgate.gr, τηλ.: 2610 960429


Σχετικά συννημένα:


P456_Proxeiros_Eksoplismos2_Prasini_Antilipsi.pdf