ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 352/28.04.17_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 05/05/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο:

 

Α) την παραλαβή από σχολικές μονάδες του Δήμου Πατρέων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) μεγασάκων (που θα περιέχουν παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό χαρτί φωτοτυπικού), την μεταφορά τους σε σημείο συγκέντρωσης, το άδειασμά τους σε κάδο ανακύκλωσης και

Β) την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) των παλαιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού.

 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 60 ευρώ ανά τόνο.

Κριτήριο ανάθεσης: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της έως 31/12/2017

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος,)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210-33 50 709, email: foskolos@cti.gr, Fax: 210 32 22 135


Σχετικά συννημένα:


P352_280417_AnakiklosiXartiouPatra.pdf