ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες μετάβασης στη Μάλτα των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο eTwinning Conference που θα διεξαχθεί στην Μάλτα 26-28 Οκτωβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο του έργου

«Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2017-2018 προτίθεται να αναθέσει

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έως 16/06/2017 ημέρα Παρασκευή, σε πρακτορείο

ταξιδίων την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή 15 ατόμων στο Ευρωπαϊκό

Συνέδριο “eTwinning Conference” που θα διεξαχθεί στη Μάλτα 26-28 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο κόστος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών του συνεδρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του έργου «eTwinning 2017-18».

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: Kapralou@cti.gr.

 


Σχετικά συννημένα:


travelservices.pdf