ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1086_15-10-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1086_15-10-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/