ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π222_05-03-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π222_05-03-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π264_13-03-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π264_13-03-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π253_11-03-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π253_11-03-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π226_06-03-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π226_06-03-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π254_11-03-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π254_11-03-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π241_09-03-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π241_09-03-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr