ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π25_18-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ:

  • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
  • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων

για Μαθητές με Αμβλυωπία

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα αντικείμενα έργου:

  • Κατασκευή ψηφιακών μακετών σχολικών βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο ψηφιακό προεκτυπωτικό υλικό και προσαρμογή του ψηφιακού υλικού σε μεγαλύτερες γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με αμβλυωπία.
  • Έλεγχος αντιπαραβολής πρωτογενούς ψηφιακού υλικού (προσαρμοσμένη ψηφιακή μακέτα ή αρχείο .epub) καθώς έλεγχος  εμφάνισης και λειτουργίας e-book, εντοπισμός αποκλίσεων, επισήμανση διορθώσεων, τελικό στάδιο ελέγχου και έγκριση υλικού. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


P25ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ_Π24_18-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Α)1 SENIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ-ΜΕΛOΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Β)1 MHXANIKO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Γ)1 MHXANIKO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Δ)1 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου:

«Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P24ADA2017.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π23_18-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α)ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1– ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου:

 

«Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P23ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ_Π22_18-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

Α) ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΔΡΑΣΗΣ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Β) ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) -  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000082

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P22ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π21_18-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

  • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)
  • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ SENIORS ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-17

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

 

  • Επέκταση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση της δικτυακής πλατφόρμας backoffice της Διεύθυνσης Εκδόσεων, η οποία αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης και εποπτείας των βασικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας των σχολικών βιβλίων (Μητρώο Βιβλίων, Διαχείριση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, Διαχείριση Παραγγελιών Σχολικών Βιβλίων κ.ά.).
  • Επέκταση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση των ιστότοπων και των διαδικτυακών εφαρμογών της Διεύθυνσης Εκδόσεων οι οποίες διαχειρίζονται την επικοινωνία  της Διεύθυνσης με τους φορείς που εμπλέκονται στο κύκλωμα έκδοσης και διανομής των σχολικών βιβλίων (ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης σχολικών βιβλίων, ιστότοποι εξυπηρέτησης Σχολείων Εσωτερικού και Εξωτερικού κ.ά.). 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P21ADA17.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣHΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π20_18-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP  ΚΑΙ WMS (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

 

-       Διαχείριση λειτουργίας παράδοσης και παραλαβής βιβλίων από τους αναδόχους εκτύπωσης – βιβλιοδεσίας, εισαγωγή στοιχείων στο κεντρικό εμπορολογιστικό (Εnterprise Resource Planning - ΕRP) σύστημα, εκτέλεση εντολών μεταφοράς στοιχείων από το ERP στο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management System – WMS), έκδοση σχετικών παραστατικών από το ERP.

-       Διαχείριση λειτουργιών παραλαβής χάρτου από τους προμηθευτές χάρτου, και   παράδοσης χάρτου στους αναδόχους εκτύπωσης, καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων στο ERP  και έκδοση σχετικών παραστατικών.

-       Διαχείριση λειτουργίας εκτέλεσης παραγγελιών συσκευασίας ανά βαθμίδα βιβλίων, έλεγχος  παραγγελιών στο ERP, μεταφορά των παραγγελιών στο WMS προς εκτέλεση, διαχείριση επιστροφών, έκδοση σχετικών παραστατικών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P20ADA.pdf