ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1273_02-12-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1273_02-12-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/