ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π153_16-02-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ 1)

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Networked European School Web Radio (NEStOR)»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships, Key Action 2).  (Project Agreement Number 2016-1-EL01-KA201-023575). (Έναρξη: 01/10/2016 - Λήξη: 30/09/2018)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ3 – Web Radio Portal, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Activity O3/A3, Task 1. Υποστήριξη και διαχείριση των εξυπηρετητών streaming του ήχου.

ΠΕ5 – Evaluation of Web Portal & Radio, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Activity O5/A2, Task 3. Προετοιμασία τελικής αναφοράς εφαρμογής του NEStOR στα σχολεία.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P1532017ADA.pdf