ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π767_14-09-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π767_14-09-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr