ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π959_15-11-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π959_15-11-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr