ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π960_15-11-2017_Ειδικότητες Κ3_Κ4 & K5

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π960_15-11-2017 για τις ειδικότητες Κ3_Κ4 & Κ5 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr