ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1106_18-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1106_18-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr