ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π83_31-01-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π83_31-01-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr