Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15.

Τίτλος – Αντικείμενο της σύμβασης : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας  Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους  2014-15.


Προϋπολογισμός : €800.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23,00% (ΦΠΑ: €184.000,00, προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €984.000,00) 


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος , sofos@cti.gr


 


Λήψη Αρχείων