ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π634_19-07-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π634_19-07-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr