ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π136_09-02-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π136_09-02-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr