ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π398_03-04-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π398_03-04-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr