ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1154_06-11-2018_K1

 

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1154_06-11-2018_Κ1 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr