ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π12_11-01-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π12_11-01-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr