ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π218_06-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π218_06-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr