ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π322_03-04-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π322_03-04-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr