ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π516_23-05-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π516_23-05-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr