ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π589_12-06-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π589_12-06-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr