ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Κτιρίου του ΙΤΥΕ για το Χρ. Διάστημα 01/10/2015 - 31/12/2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών -Ρίο, προτίθεται έως την 21/9/2015 να αναθέσει (με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά) τις ακόλουθες υπηρεσίες φύλαξης του κτηρίου, για χρονικό διάστημα από 01/10/2015 έως 31/12/2015.

 

Προϋπολογισμός έργου: έως 2.850,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επικοινωνία: Υπηρεσία Κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’, τηλ. : 2610960344, 2610960379


Σχετικά συννημένα:


P1119_150915_ProthesiAnathesis_Filaxi_Ktiriou_Maritsas_10-12_2015.pdf