Π 344_20052016_Υπηρεσίες Ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Βιβλίων σε Χαλκίδα, Θήβα, Λαμία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 25/05/2016, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) παλαιών – χρησιμοποιημένωνβιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού από συγκεκριμένα σημεία συλλογής τους στις πόλεις της Χαλκίδας, Θήβας και Λαμίας.

 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 150 ευρώ/ανά τόνο (τα μεταφορικά θα καλύπτονται από τον ανάδοχο).

Διάρκεια Σύμβασης: 13/06/2016 έως 20/06/2016

Εκτιμούμενη ποσότητα: περίπου 10 τόνοι ανά πόλη

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 57, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος, email: foskolos@cti.gr, Fax: 210 32 22 135)


Σχετικά συννημένα:


P344_200516_Anakiklosi_Sxolikwn_Vivliwn_Chalkida_Thiva_Lamia.pdf