ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π121/06.02.2017

Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π121/06.02.2017_Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, ματαιώθηκε και θα προκηρυχθεί εκ νέου με τροποποίηση των όρων του.

Σχετικά συννημένα:


P162_Mataiosi_P121.pdf