ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π672_08-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π672_08-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π670_07-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π670_07-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π653_05-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π653_05-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π579_16-05-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π579_16-05-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π643_04-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π643_04-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π598_21-05-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π598_21-05-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr