ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1284_02-11-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1284_02-11-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

Μετάταξη Διοικητικών Υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


Diavivastiko_DimosPatmou.docxDimosPatmou.pdf

Μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


Diavivastiko_Aristoteleio.docxAristoteleio.pdf

Προκήρυξη θέσεων Υπαλλήλων στον ECHA

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


Diavivastiko_ECHA.docx34664ECHA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1348_18-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

Erasmus Plus, Assessment of Transversal Skills 2020   

http://ats2020.eu/

 

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα αντικείμενα έργου:

 

1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τον σχεδιασμό και Υλοποίηση Πιλοτικού προγράμματος εκτίμησης κομβικών δεξιοτήτων  σε  15 ελληνικά σχολεία

2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για το πλαίσιο ανάπτυξης κομβικών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης εκπαιδευτών όλων των χωρών, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης Ελλήνων εκπαιδευτικών των τάξεων εφαρμογής και τα εργαλεία, δραστηριότητες κομβικών δεξιοτήτων καθώς και του πλαισίου εκτίμησης αποτελεσμάτων

3. Συμμετοχή σε επιμέρους ομάδες εργασιών του συνολικού έργου σε επιμέρους δράσεις συνεργασίας με τους λοιπούς εταίρους και συνολικό συντονισμό του έργου

 

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν στο σύνολο των πακέτων  εργασίας του έργου στα οποία συμμετέχει το ΙΤΥΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1348ADA.pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π1335/11.11.2015_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης : Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2016-17 με χαρτί γραφής και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και το οποίο θα ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 59 βιβλία τα οποία θα εκτυπωθούν σε 6.553.000 αντίτυπα συνολικά. Το  συνολικό έργο υποδιαιρείται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μέρος ή για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. 

Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σε κυλινδρικά πιεστήρια με χαρτί γραφής σε ρολά.

Προϋπολογισμός δαπάνης: €3.289.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €197.340,00, ήτοι συνολική δαπάνη €3.486.340,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016  Ώρα: 15:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 15/01/2016 και ώρα  15:00

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Παροχή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών για τις Αποθήκες του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο 2015-16

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της ανάγκης διασφάλισής του από κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων και του εκεί ευρισκόμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών κατά κινδύνου πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, τρομοκρατικής ενέργειας, πολιτικών ταραχών και κακόβουλων ενεργειών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την περίοδο ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 3ος όροφος μέχρι την 30/11/2015 και ώρα 12:00.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Αρβανίτη, τηλ.: 210 3350600 (εσ. 753), φαξ: 210 3222135 ή email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Σχετικά συννημένα:


P1340_131115_ProxeirosDiagonismos_Asfalistikes_Ypiresies_Apothiki_2015-16_unsigned.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1336_11-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣηΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΥΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Enabling Crowd-sourcing based privacy protection for smartphone applications, websites and Internet of Things deployments (Privacy Flag)»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020 DS-2014-1/8th Framework Programme - Grant Agreement Number: 653426)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

 1. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, τον προσδιορισμό των κύριων κινδύνων ασφάλειας και τη μελέτη υπαρχόντων λύσεων για αξιολόγηση των προσωπικών δεδομένων. (έως μία σύμβαση)
 2. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής και την ανάπτυξη των τεχνικών προϋποθέσεων για ασφάλεια και ιδιωτικότητα καθώς και το σχεδιασμό βάσης δεδομένων. (έως μία σύμβαση).
 3. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν την  ανάπτυξη εργαλείου αποτίμησης των δεδομένων, την παροχή μίας λίστας με προτεινόμενες πηγές δεδομένων καθώς και το σχεδιασμό εργαλείων παρακολούθησης της ιδιωτικότητας. (έως μία σύμβαση)
 4. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν την ανάλυση των τεχνικών κινδύνων, την ανάλυση των τεχνικών προϋποθέσεων της πλατφόρμας καθώς και το σχεδιασμό εργαλείου υπολογισμού επιπέδου κινδύνου. (έως μία σύμβαση)
 5. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  τον σχεδιασμό των τεχνικών προϋποθέσεων, την ανάπτυξη ενός εργαλείου παρακολούθησης της ιδιωτικότητας καθώς  και τον έλεγχο της ενσωμάτωσης των συστατικών του Privacy Flag. (έως μία σύμβαση)
 6. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν την ανάπτυξη εργαλείου αποτίμησης των δεδομένων και πληθωποριστικού εργαλείου για εκτίμηση κινδύνου. (έως μία σύμβαση)
 7. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν την έρευνα υπαρχόντων πληθοπωριστικών εργαλείων, τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων και την παροχή μηχανισμών προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών και τον έλεγχο ορθής ενσωμάτωσης των διάφορων συστατικών της πλατφόρμας. (έως μία σύμβαση)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1336ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1334_11_11_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ μΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ συνεργατη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ και συντονισμου ομαδων ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για συνεργατη ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«MENTORING TECHNOLOGY ENHANCED PEDAGOGY»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS+/KA3-SUPPORT FOR POLICY REFORM - Grant Agreement Number: 2104-3537/001-001)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

 1. Οικονομικοτεχνική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη του έργου, διοικητική/οργανωτική υποστήριξη των δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης και συμβολή στις εργασίες απόδοσης στα Ελληνικά και επικαιροποίησης των παραγόμενων στο έργο (εργαλεία, ιστότοποι, εγχειρίδια).

 

 1. Τεχνική υποστήριξη και έλεγχος των διαδικτυακών εφαρμογών και εργαλείων του έργου (εργαλείο αυτοαξιολόγησης, «οικοσύστημα») και υποστήριξη της διάθεσης, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της στρατηγικής δειγματοληψίας για την πειραματική εφαρμογή του ΜΕΝΤΕΡ στην Ελλάδα.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1334ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_09-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

[1] ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΘΕΣΗ Κ1)

 

[2] ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / DEVELOPERS (ΘΕΣΗ Κ2)

 

[3] ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (SENIOR ENGINEER) (ΘΕΣΗ Κ3)

 

[4] ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ Κ4)

 

[5] ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΘΕΣΗ Κ5)

 

[6] ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΘΕΣΗ Κ6)

 

[7] ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΘΕΣΗ Κ7)

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων HYPERGEN & CRYPTOGEN»

 

που χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα,

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

[1]   

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του λογισμικού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση αναβαθμίσεων του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους (συντήρηση, τακτικός έλεγχος υλικού ή/και λογισμικού)

 

[2]   

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του λογισμικού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους (συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, τακτικός έλεγχος υλικού ή/και λογισμικού)

 

[3]   

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του λογισμικού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση και διαχείριση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους (συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, τακτικός έλεγχος υλικού ή/και λογισμικού)
 • Συμμετοχή στην τεχνική καθοδήγηση και στην παρακολούθηση της τεχνικής ομάδας σχεδιασμού αναβαθμίσεων και επεκτάσεων λογισμικού των συστημάτων, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού συστημάτων, και συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών

 

[4]   

 • Συμμετοχή στην σύνταξη τεχνικών αναφορών του έργου, στη συγγραφή εγχειριδίων χρήσης (manuals) και στην τεκμηρίωση συστημάτων και εφαρμογών (documentation) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
 • Συμμετοχή σε διεξαγωγή πειραματικών ελέγχων για αναβαθμίσεις και επεκτάσεις του λογισμικού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στον έλεγχο ορθής λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του λογισμικού των συστημάτων

 

 

[5]   

 • Συμμετοχή στη διαχείριση του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στην επικαιροποίηση υλικού και λογισμικού υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και λειτουργικών τμημάτων τους
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση και διαχείριση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους (συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, τακτικός έλεγχος υλικού ή/και λογισμικού)

 

[6]   

 • Οικονομοτεχνική υποστήριξη του έργου, παρακολούθηση προϋπολογισμού, οικονομικών στοιχείων και ταμειακής εικόνας του έργου, και εκπλήρωση των διαχειριστικών υποχρεώσεων του έργου
 • Συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας με αναδόχους (πρόσκληση, αξιολόγηση, ανάθεση, σύμβαση, παραλαβή, πληρωμή) που αφορούν την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
  • Επικοινωνία με τον φορέα ανάθεσης του έργου, τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τους συνεργάτες του έργου
  • Διαχείριση και υποστήριξη των παρακάτω θεμάτων οικονομικού αντικειμένου:
   • οικονομική εξέλιξη των υπογεγραμμένων συμβάσεων συνεργατών με βάση τα απολογιστικά στοιχεία και τις πληρωμές
   • ενημέρωση και  επικαιροποίηση συστημάτων  παρακολούθησης έργων του ΙΤΥΕ σύμφωνα με την πρόοδο του έργου
   • συντονισμός και λειτουργική υποστήριξη των ομάδων εργασίας σχετικά με ειδικά θέματα σύναψης συμβάσεων συνεργατών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής, τις μετακινήσεις συνεργατών κ.ά.

 

[7]   

 • Επικοινωνία με τον φορέα ανάθεσης του έργου, τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τους συνεργάτες του έργου
 • Συμμετοχή στην συγκέντρωση, έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των περιοδικών παραδοτέων του έργου, αποστολή τους και ανατροφοδότηση
 • Αποδελτίωση των μηνιαίων εκθέσεων παραχθέντος έργου των συνεργατών και συμμετοχή στη σύνταξη/επιμέλεια του μηνιαίου βιβλίου συμβάντων
 • Παρακολούθηση θεμάτων προϋπολογισμού και οικονομικών στοιχείων
 • Σύνταξη αναφορών και επιστολών, δημιουργία παρουσιάσεων ppt, υποστήριξη σύνταξης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε συνεργάτες
 • Στήριξη του υπευθύνου του έργου σε επιμέρους θέματα όπως:
  • τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου οικονομικού αντικειμένου του έργου
  • έλεγχος και οργάνωση φακέλων παραδοτέων
  • συντονισμός και λειτουργική υποστήριξη της ομάδας εργασίας

 

Οι συνεργάτες θα συμμετάσχουν στα παραδοτέα του πακέτου εργασίας (WorkPackage) WP1.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1308ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1309_09-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

« Photonics for High-Performance, Low-Cost and Low-Energy Data Centers and High Performance Computing Systems: Terabit/s Optical Interconnect Technologies for On-Board, Board-to-Board and Rack-to-Rack data links (PhoxTrot)»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2011-8).  (Project Grant agreement no.  318240). (Έναρξη: 01/10/2012 - Λήξη: 30/09/2016)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 1. Λογισμικό προσομοίωσης για τη διασύνδεση chips πολλών επεξεργαστών χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές των υλοποιημένων συσκευών.
 2. Συμμετοχή στην σύνταξη του τελικού πλάνου αξιοποίησης της γνώσης που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου.
 3. Συμμετοχή στην διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1309ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1313_09-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SMART ENERGY GRIDS) ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

«VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.6.1: Smart Energy Grids).  (Project Grant agreement no.  619547). (Έναρξη: 01/02/2014 - Λήξη: 31/01/2017)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ3 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την έξυπνη συλλογή δεδομένων και αντίληψης συνθηκών του περιβάλλοντος

ΠΕ4 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την επικοινωνία των δεδομένων

ΠΕ5 - Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων

ΠΕ7 – Αξιολόγηση της ενοποιημένης VIMSEN πλατφόρμας

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1313ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1310_09-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

«ORCHESTRA: Optical peRformanCe monitoring enabling dynamic networks using a Holistic cross-layEr, Self-configurable Truly flexible appRoAch»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020-ICT-2014).  (Project Grant agreement no.  645360). (Έναρξη: 01/02/2015 - Λήξη: 31/01/2018)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Ενσωμάτωση αλγορίθμων για οπτικά δίκτυα σε βιβλιοθήκη λογισμικού και ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών.
 2. Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων έργου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1310ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1306_09-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Heterogeneous Ad-hoc Networks for Distributed, Cooperative, and Adaptive Multimedia Signal Processing (HANDICAM), Grant Agreement 323944»

  

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του FP7 – (FET/ FP7-ICT-2013-C), (Έναρξη: 01/10/2013- Λήξη: 30/09/2016).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

 1. Ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων για καθολική εκτίμηση της δομής της συσχέτισης ενός στοχαστικού πεδίου,  με χρήση τεχνικών συμπλήρωσης στοιχείων πίνακα ή άλλων παρόμοιων τεχνικών μείωσης της τάξης του συστήματος.  Επίσης, χρήση της εκτιμούμενης συσχέτισης σε προβλήματα κατανομής πόρων.
 2. Ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων κατανεμημένης συμπίεσης πληροφορίας, με έμφαση σε σήματα εικόνας και ήχου, χρησιμοποιώντας τεχνικές συμπιεσμένης καταγραφής και κατανεμημένης μάθησης λεξικού που εκμεταλλέυονται τις χωρικές και χρονικές συσχετίσεις των προς συμπίεση σημάτων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1306ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1307_09-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ (1) ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΕΩΣ (1) ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Holistic Personal public Eco-mobility (HoPE)»

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του CIP 2007-2013 –  Grant Agreement No 621133

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

 • Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πρωτότυπων εφαρμογών υπηρεσίας σχεδιασμού τουριστικών διαδρομών.
 • Συντονισμός πιλοτικής εφαρμογής των τελικών υπηρεσιών του έργου HoPE, τεχνική προετοιμασία και οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης του προσωπικού συγκοινωνιακών φορέων καθώς και χρηστών/αξιολογητών.
 • Συντονισμός και εκτέλεση της πιλοτικής εφαρμογής των τελικών υπηρεσιών του έργου.
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης πιλοτικών εφαρμογών του έργου, συλλογή δεδομένων, σύγκριση  και αξιολόγηση.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1307ADA.pdf