ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1374, Π269 & Π1721 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/