ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π979_18-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π979_18-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr