ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π596_08-07-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π596_08-07-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr