ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π859_10-12-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π859_10-12-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr