Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [1ΔΣ/2022] για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων [ΙΤΥΕ] - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


6ΛΦ76Η6-Υ3Ψ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_27.01.2022.pdf