ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π208_23-03-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π208_23-03-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr